Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

160586

160586

Τεμάχιο

231856

231856

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

231860

231860

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232287

232287

Τεμάχιο

231969

231969

Τεμάχιο

231865

231865

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232870

232870

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

232871

232871

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

232282

232282

Τεμάχιο

232284

232284

Τεμάχιο

232283

232283

Τεμάχιο

231970

231970

Τεμάχιο

232285

232285

Τεμάχιο

232286

232286

Τεμάχιο

231971

231971

Τεμάχιο