Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230960

230960

Τεμάχιο

160586

160586

Τεμάχιο

231856

231856

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

231860

231860

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

231969

231969

Τεμάχιο

232287

232287

Τεμάχιο

231865

231865

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232282

232282

Τεμάχιο

232284

232284

Τεμάχιο

232283

232283

Τεμάχιο

232285

232285

Τεμάχιο

232286

232286

Τεμάχιο