Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232331

232331

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

231533

231533

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

231531

231531

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

231525

231525

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

232330

232330

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

231535

231535

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

231555

231555

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

232329

232329

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

231534

231534

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

230249

230249

Τεμάχιο