Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

063166

063166

Τεμάχιο

063167

063167

Τεμάχιο

063295

063295

Τεμάχιο

232606

232606

Τεμάχιο

232607

232607

Τεμάχιο

232608

232608

Τεμάχιο

232297

232297

Τεμάχιο

232298

232298

Τεμάχιο

232299

232299

Τεμάχιο

231888

231888

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

231889

231889

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

231890

231890

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

231657

231657

Τεμάχιο

231054

231054

Τεμάχιο

231656

231656

Τεμάχιο

231055

231055

Τεμάχιο

230014

230014

Τεμάχιο