Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

063166

063166

Τεμάχιο

063165

063165

Τεμάχιο

063167

063167

Τεμάχιο

231888

231888

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

231889

231889

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

231890

231890

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

232297

232297

Τεμάχιο

232298

232298

Τεμάχιο

232299

232299

Τεμάχιο

231657

231657

Τεμάχιο

231656

231656

Τεμάχιο

231055

231055

Τεμάχιο

230014

230014

Τεμάχιο