Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

063167

063167

Τεμάχιο

232606

232606

Τεμάχιο

232607

232607

Τεμάχιο

232608

232608

Τεμάχιο

231888

231888

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

231889

231889

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

231890

231890

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

232297

232297

Τεμάχιο

232298

232298

Τεμάχιο

232299

232299

Τεμάχιο

231657

231657

Τεμάχιο

231054

231054

Τεμάχιο

231656

231656

Τεμάχιο

231055

231055

Τεμάχιο

230014

230014

Τεμάχιο