Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231053

231053

Τεμάχιο

231657

231657

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

231054

231054

Τεμάχιο

231656

231656

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

231055

231055

Τεμάχιο

230014

230014

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

231888

231888

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

231889

231889

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

231890

231890

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6