Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231891

231891

Τεμάχιο

231892

231892

Τεμάχιο

231893

231893

Τεμάχιο

231556

231556

Τεμάχιο

231559

231559

Τεμάχιο

231847

231847

Τεμάχιο

231597

231597

Τεμάχιο

231874

231874

Τεμάχιο

231872

231872

Τεμάχιο

231381

231381

Τεμάχιο

231382

231382

Τεμάχιο

230926

230926

Τεμάχιο

230927

230927

Τεμάχιο

231383

231383

Τεμάχιο

231384

231384

Τεμάχιο

231658

231658

Τεμάχιο

231533

231533

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

231532

231532

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

231535

231535

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

231555

231555

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

231534

231534

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

230249

230249

Τεμάχιο

230255

230255

Τεμάχιο

230256

230256

Τεμάχιο

231053

231053

Τεμάχιο

231657

231657

Τεμάχιο

231054

231054

Τεμάχιο

231656

231656

Τεμάχιο

231055

231055

Τεμάχιο

230014

230014

Τεμάχιο

231888

231888

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

231889

231889

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

231890

231890

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6