Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231808

231808

Τεμάχιο

230429

230429

Τεμάχιο

232762

232762

Τεμάχιο

232764

232764

Τεμάχιο

232763

232763

Τεμάχιο

232765

232765

Τεμάχιο

231614

231614

Τεμάχιο

231404

231404

Τεμάχιο

230732

230732

Τεμάχιο

230733

230733

Τεμάχιο

230734

230734

Τεμάχιο

231700

231700

Τεμάχιο

231699

231699

Τεμάχιο

230051

230051

Τεμάχιο

231434

231434

Τεμάχιο

231435

231435

Τεμάχιο

232662

232662

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

232663

232663

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

232757

232757

Τεμάχιο

232756

232756

Τεμάχιο

232609

232609

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

232834

232834

Τεμάχιο

232833

232833

Τεμάχιο

232759

232759

Τεμάχιο

232761

232761

Τεμάχιο

232758

232758

Τεμάχιο

232760

232760

Τεμάχιο

231745

231745

Τεμάχιο

231746

231746

Τεμάχιο

231000

231000

Τεμάχιο

231012

231012

Τεμάχιο

231006

231006

Τεμάχιο

231009

231009

Τεμάχιο

231003

231003

Τεμάχιο

231750

231750

Τεμάχιο

230999

230999

Τεμάχιο

231011

231011

Τεμάχιο

231005

231005

Τεμάχιο

231008

231008

Τεμάχιο

231002

231002

Τεμάχιο