Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

212341

212341

Τεμάχιο

212340

212340

Τεμάχιο

212339

212339

Τεμάχιο

212338

212338

Τεμάχιο

174688

174688

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

212645

212645

Τεμάχιο

212646

212646

Τεμάχιο

212647

212647

Τεμάχιο

210436

210436

Τεμάχιο

212367

212367

Τεμάχιο

212362

212362

Τεμάχιο

212369

212369

Τεμάχιο

212370

212370

Τεμάχιο

212368

212368

Τεμάχιο

212317

212317

Τεμάχιο

212361

212361

Τεμάχιο

212363

212363

Τεμάχιο

212374

212374

Τεμάχιο

212372

212372

Τεμάχιο

212373

212373

Τεμάχιο

212365

212365

Τεμάχιο

212366

212366

Τεμάχιο

210309

210309

Τεμάχιο

210306

210306

Τεμάχιο

210310

210310

Τεμάχιο

210307

210307

Τεμάχιο

211963

211963

Τεμάχιο

212201

212201

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

212200

212200

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

210079

210079

Τεμάχιο

210078

210078

Τεμάχιο

210576

210576

Τεμάχιο

210066

210066

Τεμάχιο

190689

190689

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

210849

210849

Τεμάχιο

211069

211069

Τεμάχιο

210507

210507

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

210506

210506

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

210509

210509

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

300552

300552

Τεμάχιο