Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

210309

210309

Τεμάχιο

210306

210306

Τεμάχιο

210310

210310

Τεμάχιο

210307

210307

Τεμάχιο

211963

211963

Τεμάχιο

211964

211964

Τεμάχιο

212161

212161

Τεμάχιο

210182

210182

Τεμάχιο

212201

212201

Τεμάχιο

212200

212200

Τεμάχιο

210079

210079

Τεμάχιο

210078

210078

Τεμάχιο

210576

210576

Τεμάχιο

210066

210066

Τεμάχιο

190689

190689

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

210849

210849

Τεμάχιο

211184

211184

Σετ

Σετ / Σετ: 1

211069

211069

Τεμάχιο

211071

211071

Τεμάχιο

300552

300552

Τεμάχιο

301050

301050

Τεμάχιο

212025

212025

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 200

212026

212026

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 200

210076

210076

Τεμάχιο

210190

210190

Τεμάχιο

210214

210214

Τεμάχιο

210082

210082

Τεμάχιο

210215

210215

Τεμάχιο

211489

211489

Μέτρο

Μέτρο / Κιβώτιο: 20

211697

211697

Μέτρο

Μέτρο / Κιβώτιο: 20

210128

210128

Μέτρο

Μέτρο / Κιβώτιο: 60

210073

210073

Μέτρο

Μέτρο / Κιβώτιο: 80

210384

210384

Μέτρο

Μέτρο / Κιβώτιο: 60

210992

210992

Μέτρο

Μέτρο / Κιβώτιο: 50

211962

211962

Τεμάχιο

210131

210131

Μέτρο

Μέτρο / Κιβώτιο: 80

211068

211068

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

210169

210169

Μέτρο

Μέτρο / Μέτρο: 1

211084

211084

Μέτρο

Μέτρο / Κιβώτιο: 20

211395

211395

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20