Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

212293

212293

Τεμάχιο

211778

211778

Τεμάχιο

212474

212474

Τεμάχιο

212473

212473

Τεμάχιο

212472

212472

Τεμάχιο

211377

211377

Τεμάχιο

212409

212409

Τεμάχιο

212264

212264

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

212048

212048

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

210629

210629

Τεμάχιο

210987

210987

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

210991

210991

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

211374

211374

Τεμάχιο

211393

211393

Τεμάχιο

212005

212005

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

210262

210262

Τεμάχιο

210256

210256

Τεμάχιο

300669

300669

Τεμάχιο

211296

211296

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

210239

210239

Τεμάχιο

210229

210229

Τεμάχιο

210238

210238

Τεμάχιο

210237

210237

Τεμάχιο

211938

211938

Τεμάχιο

212035

212035

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

212263

212263

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

211860

211860

Τεμάχιο

210054

210054

Τεμάχιο

210049

210049

Τεμάχιο

210285

210285

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

210060

210060

Τεμάχιο

212216

212216

Τεμάχιο

212217

212217

Τεμάχιο

212218

212218

Τεμάχιο

210063

210063

Τεμάχιο

212034

212034

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

211863

211863

Τεμάχιο