Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

211831

211831

Τεμάχιο

211832

211832

Τεμάχιο

211833

211833

Τεμάχιο

211816

211816

Τεμάχιο

212107

212107

Τεμάχιο

212108

212108

Τεμάχιο

210012

210012

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

211484

211484

Τεμάχιο

212110

212110

Τεμάχιο

212109

212109

Τεμάχιο

212102

212102

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

212101

212101

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

211774

211774

Τεμάχιο

212112

212112

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

174311

174311

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120