Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231763

231763

Τεμάχιο

231998

231998

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

231999

231999

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

232503

232503

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231645

231645

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 24

231644

231644

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231973

231973

Τεμάχιο

232468

232468

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

230466

230466

Τεμάχιο

010245

010245

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

232480

232480

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232477

232477

Σετ

Σετ / Πακέτο: 12

232469

232469

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

231423

231423

Τεμάχιο

232020

232020

Τεμάχιο

230253

230253

Τεμάχιο

231421

231421

Τεμάχιο

230257

230257

Τεμάχιο

231628

231628

Τεμάχιο

232479

232479

Σετ

Σετ / Πακέτο: 12

231679

231679

Τεμάχιο

232478

232478

Σετ

Σετ / Πακέτο: 12

231762

231762

Τεμάχιο

232463

232463

Τεμάχιο

232462

232462

Τεμάχιο

232476

232476

Σετ

Σετ / Πακέτο: 12

231760

231760

Τεμάχιο