Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231813

231813

Τεμάχιο

231811

231811

Τεμάχιο

230002

230002

Τεμάχιο