Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231811

231811

Τεμάχιο