Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231763

231763

Τεμάχιο

300783

300783

Τεμάχιο

300785

300785

Τεμάχιο

300782

300782

Τεμάχιο

230423

230423

Τεμάχιο

230422

230422

Τεμάχιο

230521

230521

Τεμάχιο

231998

231998

Τεμάχιο

231999

231999

Τεμάχιο

013377

013377

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231766

231766

Τεμάχιο

231645

231645

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 24

231644

231644

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231973

231973

Τεμάχιο

230466

230466

Τεμάχιο

231293

231293

Τεμάχιο

231678

231678

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

010245

010245

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

231811

231811

Τεμάχιο

230471

230471

Τεμάχιο

230315

230315

Τεμάχιο

230314

230314

Τεμάχιο

230313

230313

Τεμάχιο

230312

230312

Τεμάχιο

231423

231423

Τεμάχιο

231636

231636

Τεμάχιο

231758

231758

Τεμάχιο

231757

231757

Τεμάχιο

230465

230465

Τεμάχιο

230253

230253

Τεμάχιο

231629

231629

Τεμάχιο

231421

231421

Τεμάχιο

230257

230257

Τεμάχιο

231870

231870

Τεμάχιο

231759

231759

Τεμάχιο

231305

231305

Τεμάχιο

231306

231306

Τεμάχιο

231380

231380

Τεμάχιο

231628

231628

Τεμάχιο

231679

231679

Τεμάχιο