Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

121881

121881

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122261

122261

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122260

122260

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121942

121942

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121846

121846

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12