Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

120140

120140

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121092

121092

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120004

120004

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

122224

122224

Τεμάχιο

121879

121879

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

121564

121564

Τεμάχιο

122033

122033

Τεμάχιο

120403

120403

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121090

121090

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120047

120047

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120341

120341

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120112

120112

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120080

120080

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120078

120078

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 30

120019

120019

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120352

120352

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121963

121963

Τεμάχιο

121565

121565

Τεμάχιο

121877

121877

Τεμάχιο

121956

121956

Τεμάχιο

121555

121555

Τεμάχιο

121556

121556

Τεμάχιο

120077

120077

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 50

122231

122231

Τεμάχιο

120085

120085

Τεμάχιο

120097

120097

Τεμάχιο

122227

122227

Τεμάχιο

120083

120083

Τεμάχιο

122228

122228

Τεμάχιο

120091

120091

Τεμάχιο

122166

122166

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122189

122189

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122230

122230

Τεμάχιο

122179

122179

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122168

122168

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122164

122164

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

122190

122190

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122229

122229

Τεμάχιο

122165

122165

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

122167

122167

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12