Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

120140

120140

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121092

121092

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120004

120004

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

122446

122446

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

121564

121564

Τεμάχιο

122033

122033

Τεμάχιο

120403

120403

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121090

121090

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120047

120047

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120341

120341

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120112

120112

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120019

120019

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120352

120352

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121963

121963

Τεμάχιο

121565

121565

Τεμάχιο

121877

121877

Τεμάχιο

120228

120228

Τεμάχιο

120229

120229

Τεμάχιο