Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

120140

120140

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121092

121092

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120004

120004

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

122224

122224

Τεμάχιο

121879

121879

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

120403

120403

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121090

121090

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120047

120047

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120341

120341

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120112

120112

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120019

120019

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120352

120352

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121963

121963

Τεμάχιο

121565

121565

Τεμάχιο

121877

121877

Τεμάχιο

122228

122228

Τεμάχιο