Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

150064

150064

Τεμάχιο

013263

013263

Τεμάχιο

012800

012800

Τεμάχιο

012801

012801

Τεμάχιο

011854

011854

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

010784

010784

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013220

013220

Τεμάχιο

013456

013456

Τεμάχιο

013457

013457

Τεμάχιο

013264

013264

Τεμάχιο

013265

013265

Τεμάχιο

013221

013221

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

010077

010077

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013245

013245

Τεμάχιο

013256

013256

Τεμάχιο

150810

150810

Τεμάχιο

010248

010248

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1