Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

190101

190101

Τεμάχιο