Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

243320

243320

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

243319

243319

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

240032

240032

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

010326

010326

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013494

013494

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

243329

243329

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

243330

243330

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

013511

013511

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013498

013498

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013499

013499

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013495

013495

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013500

013500

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013501

013501

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013496

013496

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013502

013502

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013497

013497

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013512

013512

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013506

013506

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013507

013507

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013503

013503

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013508

013508

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013509

013509

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013504

013504

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013510

013510

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013505

013505

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

240451

240451

Τεμάχιο

012749

012749

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

240100

240100

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

240095

240095

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

240101

240101

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

240093

240093

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

240508

240508

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

240424

240424

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

240526

240526

Τεμάχιο

243358

243358

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

243360

243360

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

243362

243362

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

243359

243359

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

243305

243305

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

243361

243361

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24