Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

243320

243320

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

243319

243319

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

240032

240032

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

010326

010326

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013494

013494

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

243329

243329

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

243330

243330

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

013511

013511

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013498

013498

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013499

013499

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013495

013495

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013500

013500

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013501

013501

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013496

013496

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013502

013502

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013497

013497

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013512

013512

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013506

013506

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013507

013507

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013503

013503

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013508

013508

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013509

013509

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013504

013504

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013510

013510

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

013505

013505

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

240451

240451

Τεμάχιο

012749

012749

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

240508

240508

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

240424

240424

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

240526

240526

Τεμάχιο

240509

240509

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

240510

240510

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

240511

240511

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

240512

240512

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

240513

240513

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

243305

243305

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

240495

240495

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

240441

240441

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

243306

243306

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30