Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

240103

240103

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 35

240490

240490

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

240367

240367

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 30

240075

240075

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

240051

240051

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

240034

240034

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

240535

240535

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

240529

240529

Τεμάχιο

240026

240026

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

240533

240533

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

240528

240528

Τεμάχιο

243267

243267

Τεμάχιο

240008

240008

Τεμάχιο

240500

240500

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

240532

240532

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

240531

240531

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

240457

240457

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

240048

240048

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

240534

240534

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

240053

240053

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12