Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

160505

160505

Τεμάχιο

160990

160990

Τεμάχιο

160125

160125

Τεμάχιο

160062

160062

Τεμάχιο

160710

160710

Τεμάχιο

160974

160974

Τεμάχιο

161005

161005

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16