Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

161088

161088

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

161089

161089

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

161090

161090

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

160505

160505

Τεμάχιο

160990

160990

Τεμάχιο

161143

161143

Τεμάχιο

160062

160062

Τεμάχιο

160710

160710

Τεμάχιο

161142

161142

Τεμάχιο

161145

161145

Τεμάχιο

161147

161147

Τεμάχιο

161146

161146

Τεμάχιο