Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013821

013821

Τεμάχιο

013823

013823

Τεμάχιο

013818

013818

Τεμάχιο

013819

013819

Τεμάχιο

013822

013822

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

010143

010143

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 28

010144

010144

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

013817

013817

Τεμάχιο

013729

013729

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

010138

010138

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

161075

161075

Τεμάχιο

161058

161058

Τεμάχιο

232239

232239

Τεμάχιο

161139

161139

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

160182

160182

Τεμάχιο

161063

161063

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

160179

160179

Τεμάχιο

300546

300546

Τεμάχιο

161135

161135

Τεμάχιο

161068

161068

Τεμάχιο

160136

160136

Τεμάχιο

160576

160576

Τεμάχιο

160919

160919

Τεμάχιο

161064

161064

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

160923

160923

Τεμάχιο

161016

161016

Τεμάχιο

160131

160131

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

161015

161015

Τεμάχιο

161032

161032

Τεμάχιο

161031

161031

Τεμάχιο

160005

160005

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

160127

160127

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

161152

161152

Τεμάχιο

160154

160154

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

161150

161150

Τεμάχιο

161153

161153

Τεμάχιο

160220

160220

Τεμάχιο

160118

160118

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

161149

161149

Τεμάχιο

160992

160992

Τεμάχιο