Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

160829

160829

Τεμάχιο

161009

161009

Τεμάχιο

160985

160985

Τεμάχιο

160699

160699

Τεμάχιο

160924

160924

Τεμάχιο

160927

160927

Τεμάχιο

160022

160022

Τεμάχιο

161010

161010

Τεμάχιο

161006

161006

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

160018

160018

Τεμάχιο

160194

160194

Τεμάχιο

160956

160956

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

160143

160143

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

160025

160025

Τεμάχιο