Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

161055

161055

Τεμάχιο

161054

161054

Τεμάχιο

160829

160829

Τεμάχιο

161009

161009

Τεμάχιο

160985

160985

Τεμάχιο

161051

161051

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

160699

160699

Τεμάχιο

160924

160924

Τεμάχιο

160927

160927

Τεμάχιο

160022

160022

Τεμάχιο

160280

160280

Τεμάχιο

160265

160265

Τεμάχιο

161006

161006

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

160194

160194

Τεμάχιο

160956

160956

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

161083

161083

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

160143

160143

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

161091

161091

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

161092

161092

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

161093

161093

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6