Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

160263

160263

Τεμάχιο

160916

160916

Τεμάχιο

160222

160222

Τεμάχιο

160004

160004

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

161028

161028

Τεμάχιο

160032

160032

Τεμάχιο

161084

161084

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

161085

161085

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

160876

160876

Τεμάχιο

160936

160936

Τεμάχιο

160014

160014

Τεμάχιο

161025

161025

Τεμάχιο

160725

160725

Τεμάχιο

160634

160634

Τεμάχιο

160804

160804

Τεμάχιο

160632

160632

Τεμάχιο

160707

160707

Τεμάχιο

160160

160160

Τεμάχιο

161011

161011

Τεμάχιο

160930

160930

Τεμάχιο

160123

160123

Τεμάχιο

161062

161062

Τεμάχιο

161136

161136

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

160817

160817

Τεμάχιο

160989

160989

Τεμάχιο

161148

161148

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4