Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

160065

160065

Τεμάχιο

160235

160235

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

160064

160064

Τεμάχιο

160237

160237

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

160068

160068

Τεμάχιο

230575

230575

Σετ

Σετ / Σετ: 1

230488

230488

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 100

230489

230489

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 100

230490

230490

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 100

231988

231988

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

232148

232148

Τεμάχιο

160274

160274

Τεμάχιο

160224

160224

Τεμάχιο

232147

232147

Τεμάχιο

160584

160584

Τεμάχιο

160585

160585

Τεμάχιο

010137

010137

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

300456

300456

Τεμάχιο

160885

160885

Τεμάχιο

160133

160133

Τεμάχιο

160132

160132

Τεμάχιο

232150

232150

Τεμάχιο

232149

232149

Τεμάχιο

161267

161267

Τεμάχιο

010142

010142

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 200

160226

160226

Τεμάχιο