Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

160201

160201

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 54

160203

160203

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 54

160413

160413

Τεμάχιο

160202

160202

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 54

160205

160205

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 54

160100

160100

Τεμάχιο

160212

160212

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

161155

161155

Τεμάχιο

161157

161157

Τεμάχιο

161154

161154

Τεμάχιο

161158

161158

Τεμάχιο

161156

161156

Τεμάχιο

161159

161159

Τεμάχιο

161208

161208

Τεμάχιο

161161

161161

Τεμάχιο

161162

161162

Τεμάχιο

232151

232151

Τεμάχιο

232152

232152

Τεμάχιο