Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

160201

160201

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 54

160203

160203

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 54

160413

160413

Τεμάχιο

160202

160202

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 54

160205

160205

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 54

160100

160100

Τεμάχιο

160098

160098

Τεμάχιο

160212

160212

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

160231

160231

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

160251

160251

Τεμάχιο

232151

232151

Τεμάχιο

232152

232152

Τεμάχιο