Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013388

013388

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 28

220190

220190

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

220092

220092

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24