Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013382

013382

Τεμάχιο

013614

013614

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

013662

013662

Τεμάχιο

013244

013244

Τεμάχιο

013378

013378

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013380

013380

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

013717

013717

Τεμάχιο

013573

013573

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013381

013381

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

013650

013650

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

013605

013605

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

012892

012892

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

010555

010555

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

230945

230945

Τεμάχιο