Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

220305

220305

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013402

013402

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

220037

220037

Τεμάχιο

220039

220039

Τεμάχιο

220274

220274

Τεμάχιο

220275

220275

Τεμάχιο

220292

220292

Τεμάχιο

220276

220276

Τεμάχιο

220040

220040

Τεμάχιο

220293

220293

Τεμάχιο

220245

220245

Τεμάχιο

232021

232021

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

232028

232028

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

232026

232026

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

220132

220132

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 40

013403

013403

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

010035

010035

Τεμάχιο

220298

220298

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

220320

220320

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 20

232504

232504

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

220096

220096

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

220077

220077

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

013404

013404

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013375

013375

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013386

013386

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231314

231314

Τεμάχιο

013343

013343

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

012814

012814

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60