Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

220305

220305

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013402

013402

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

220037

220037

Τεμάχιο

220039

220039

Τεμάχιο

220274

220274

Τεμάχιο

220275

220275

Τεμάχιο

220292

220292

Τεμάχιο

220040

220040

Τεμάχιο

220293

220293

Τεμάχιο

220245

220245

Τεμάχιο

232021

232021

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

232028

232028

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

232026

232026

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

220132

220132

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 40

013403

013403

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

010035

010035

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

220298

220298

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

220320

220320

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 20

232504

232504

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

220096

220096

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

220077

220077

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

220131

220131

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 40

220097

220097

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

220288

220288

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

220074

220074

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

013404

013404

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013375

013375

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013386

013386

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231314

231314

Τεμάχιο

013343

013343

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

012814

012814

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60