Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

220210

220210

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

220230

220230

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

220303

220303

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

220258

220258

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

220305

220305

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013402

013402

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

013405

013405

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

220037

220037

Τεμάχιο

220039

220039

Τεμάχιο

220274

220274

Τεμάχιο

220275

220275

Τεμάχιο

220292

220292

Τεμάχιο

220040

220040

Τεμάχιο

220293

220293

Τεμάχιο

220245

220245

Τεμάχιο

232021

232021

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

232028

232028

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

232026

232026

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

232027

232027

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

220132

220132

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 40

220297

220297

Τεμάχιο

013403

013403

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

220280

220280

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

220281

220281

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

220256

220256

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

220142

220142

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 24

220144

220144

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 24

220106

220106

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

220252

220252

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

220006

220006

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

220179

220179

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

010035

010035

Τεμάχιο

220091

220091

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

220298

220298

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

220304

220304

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

220320

220320

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 20

232504

232504

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

220096

220096

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

220077

220077

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

220265

220265

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12