Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

061087

061087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

061088

061088

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

060939

060939

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

060167

060167

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

060954

060954

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

061089

061089

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

061485

061485

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

062178

062178

Τεμάχιο

062108

062108

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

062109

062109

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

061382

061382

Τεμάχιο

062153

062153

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

063224

063224

Τεμάχιο

060170

060170

Τεμάχιο

062175

062175

Τεμάχιο

061443

061443

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

062088

062088

Τεμάχιο

061700

061700

Τεμάχιο

060362

060362

Τεμάχιο

063225

063225

Τεμάχιο

061935

061935

Τεμάχιο

060361

060361

Τεμάχιο

062177

062177

Τεμάχιο

062134

062134

Τεμάχιο

062590

062590

Τεμάχιο

062589

062589

Τεμάχιο

062765

062765

Τεμάχιο

062545

062545

Τεμάχιο

062460

062460

Τεμάχιο

062333

062333

Τεμάχιο

300332

300332

Τεμάχιο

061896

061896

Τεμάχιο

060154

060154

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

060257

060257

Τεμάχιο

060255

060255

Τεμάχιο

060130

060130

Τεμάχιο

060131

060131

Τεμάχιο

062179

062179

Τεμάχιο

060133

060133

Τεμάχιο

061503

061503

Τεμάχιο