Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

060013

060013

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 96

063346

063346

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 96

061752

061752

Τεμάχιο

062439

062439

Τεμάχιο

062530

062530

Τεμάχιο

062481

062481

Τεμάχιο

062488

062488

Τεμάχιο

060044

060044

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

060221

060221

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

060034

060034

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

060056

060056

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

062513

062513

Τεμάχιο

062753

062753

Τεμάχιο

062485

062485

Τεμάχιο

063045

063045

Τεμάχιο

060036

060036

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

062080

062080

Τεμάχιο

063357

063357

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

062502

062502

Τεμάχιο

063351

063351

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

062496

062496

Τεμάχιο

062529

062529

Τεμάχιο

060042

060042

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

060016

060016

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

060038

060038

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

060014

060014

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

060055

060055

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

062787

062787

Τεμάχιο

060220

060220

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

061831

061831

Τεμάχιο

062494

062494

Τεμάχιο

062495

062495

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120198

120198

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6