Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

062202

062202

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 84

062151

062151

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

062195

062195

Τεμάχιο

062524

062524

Τεμάχιο

062525

062525

Τεμάχιο

062762

062762

Τεμάχιο

062760

062760

Τεμάχιο

063206

063206

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

063210

063210

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

063264

063264

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

063266

063266

Τεμάχιο

063267

063267

Τεμάχιο

062337

062337

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

062458

062458

Τεμάχιο

062451

062451

Τεμάχιο

062763

062763

Τεμάχιο

062761

062761

Τεμάχιο

062764

062764

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 24