Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

062445

062445

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

062449

062449

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

060611

060611

Τεμάχιο

060750

060750

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

061293

061293

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

062402

062402

Τεμάχιο

062511

062511

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

063216

063216

Τεμάχιο

060051

060051

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

060063

060063

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

062443

062443

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

062444

062444

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

062510

062510

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50