Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

231325

231325

Τεμάχιο

231930

231930

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231982

231982

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

230221

230221

Τεμάχιο

231931

231931

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110714

110714

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

231074

231074

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

231631

231631

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231630

231630

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231983

231983

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

230412

230412

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231927

231927

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 26

231974

231974

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 26

230536

230536

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 1