Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231325

231325

Τεμάχιο

230221

230221

Τεμάχιο

231931

231931

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110714

110714

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

231074

231074

Τεμάχιο

231257

231257

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

230042

230042

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231630

231630

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

230412

230412

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231927

231927

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

230536

230536

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 1