Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

161030

161030

Τεμάχιο

161024

161024

Τεμάχιο

231339

231339

Τεμάχιο

231345

231345

Τεμάχιο

231360

231360

Τεμάχιο

231361

231361

Τεμάχιο

231363

231363

Τεμάχιο

230805

230805

Τεμάχιο

230811

230811

Τεμάχιο

230831

230831

Τεμάχιο

230817

230817

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

231066

231066

Τεμάχιο

230806

230806

Τεμάχιο

230818

230818

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 3

231255

231255

Τεμάχιο

160871

160871

Τεμάχιο

231326

231326

Τεμάχιο

160976

160976

Τεμάχιο

160977

160977

Τεμάχιο

160978

160978

Τεμάχιο

160737

160737

Τεμάχιο

230803

230803

Τεμάχιο

230830

230830

Τεμάχιο

230816

230816

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

230815

230815

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231064

231064

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

230944

230944

Τεμάχιο

230808

230808

Τεμάχιο

231058

231058

Τεμάχιο

231650

231650

Τεμάχιο

160159

160159

Τεμάχιο

160162

160162

Τεμάχιο

160115

160115

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

160161

160161

Τεμάχιο

160753

160753

Τεμάχιο

160749

160749

Τεμάχιο

160352

160352

Τεμάχιο

160213

160213

Τεμάχιο

161174

161174

Τεμάχιο

160754

160754

Τεμάχιο