Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

201006

201006

Τεμάχιο

200079

200079

Τεμάχιο

201009

201009

Τεμάχιο

200080

200080

Τεμάχιο

200481

200481

Τεμάχιο

200100

200100

Τεμάχιο

200097

200097

Τεμάχιο

200474

200474

Τεμάχιο

100003

100003

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

100927

100927

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 3

100604

100604

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

200934

200934

Τεμάχιο