Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

100866

100866

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100913

100913

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100867

100867

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100914

100914

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101141

101141

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101144

101144

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100752

100752

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100796

100796

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100940

100940

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100933

100933

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100942

100942

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 2