Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

100012

100012

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

101154

101154

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

100023

100023

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

100662

100662

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

101226

101226

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 14

100912

100912

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

101210

101210

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100029

100029

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101104

101104

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101013

101013

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

101008

101008

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101044

101044

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

101193

101193

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101045

101045

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101069

101069

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101123

101123

Τεμάχιο

101127

101127

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8