Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

100807

100807

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 9

100025

100025

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

100012

100012

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101154

101154

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

100599

100599

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

100023

100023

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

100662

100662

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

100601

100601

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

100912

100912

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

100813

100813

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

101103

101103

Τεμάχιο

100066

100066

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

100365

100365

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

101104

101104

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100984

100984

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

101011

101011

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

101013

101013

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101012

101012

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101008

101008

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101007

101007

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

101010

101010

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101125

101125

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

101044

101044

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101045

101045

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101069

101069

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101123

101123

Τεμάχιο

101043

101043

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101127

101127

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8