Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

100849

100849

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

101016

101016

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101124

101124

Τεμάχιο

101095

101095

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

100994

100994

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

100839

100839

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15