Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

101074

101074

Τεμάχιο

101161

101161

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100073

100073

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101053

101053

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101052

101052

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

100833

100833

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

100945

100945

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

100689

100689

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

100956

100956

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

100804

100804

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

100746

100746

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

100846

100846

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

100948

100948

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

100871

100871

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

100949

100949

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

100850

100850

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

100691

100691

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

100856

100856

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

100857

100857

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

101084

101084

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

101083

101083

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

100855

100855

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

101082

101082

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101100

101100

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100879

100879

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101101

101101

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101014

101014

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101183

101183

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101002

101002

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101198

101198

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101111

101111

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101110

101110

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101003

101003

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

100938

100938

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

101046

101046

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

101047

101047

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101212

101212

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101140

101140

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 300

101159

101159

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 8

101039

101039

Τεμάχιο