Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

100511

100511

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100787

100787

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100805

100805

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100745

100745

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101153

101153

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101132

101132

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100806

100806

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101005

101005

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101000

101000

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101049

101049

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101067

101067

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101042

101042

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100012

100012

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

101154

101154

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

100023

100023

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

100662

100662

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

100912

100912

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

101210

101210

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100029

100029

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101104

101104

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101013

101013

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

101008

101008

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101044

101044

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

101193

101193

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101045

101045

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101069

101069

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101123

101123

Τεμάχιο

101230

101230

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101127

101127

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

100849

100849

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 240

101184

101184

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 24

101124

101124

Τεμάχιο

101095

101095

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

100074

100074

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

100839

100839

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

101074

101074

Τεμάχιο

101161

101161

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100073

100073

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

101217

101217

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

101053

101053

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32