Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

100511

100511

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101295

101295

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100805

100805

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100745

100745

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101153

101153

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100046

100046

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101294

101294

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101005

101005

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101000

101000

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101049

101049

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101067

101067

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100012

100012

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

101154

101154

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

101226

101226

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 14

100912

100912

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

101292

101292

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 14

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101293

101293

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 14

101210

101210

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100029

100029

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101104

101104

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101266

101266

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

101013

101013

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

101044

101044

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

101045

101045

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101069

101069

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101127

101127

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

100849

100849

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 240

101184

101184

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 24

101095

101095

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

100074

100074

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

100839

100839

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

101074

101074

Τεμάχιο

101161

101161

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

100073

100073

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

101217

101217

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

101053

101053

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

101052

101052

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

101227

101227

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

100833

100833

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

100689

100689

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32