Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230281

230281

Τεμάχιο

230289

230289

Τεμάχιο

160077

160077

Τεμάχιο

160075

160075

Τεμάχιο

160078

160078

Τεμάχιο

160105

160105

Τεμάχιο

160175

160175

Τεμάχιο

160112

160112

Τεμάχιο

160244

160244

Τεμάχιο

160103

160103

Τεμάχιο

160104

160104

Τεμάχιο

231609

231609

Τεμάχιο

150027

150027

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

230641

230641

Τεμάχιο

230676

230676

Τεμάχιο

230675

230675

Τεμάχιο

013275

013275

Τεμάχιο

231335

231335

Τεμάχιο

231665

231665

Τεμάχιο

010049

010049

Τεμάχιο

231359

231359

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

231358

231358

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

230764

230764

Τεμάχιο

231605

231605

Τεμάχιο

160724

160724

Τεμάχιο

231809

231809

Τεμάχιο

231815

231815

Τεμάχιο