Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230025

230025

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

231947

231947

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231946

231946

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231348

231348

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231590

231590

Τεμάχιο

231589

231589

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

230100

230100

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

230091

230091

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

230297

230297

Τεμάχιο

230296

230296

Τεμάχιο

230295

230295

Τεμάχιο