Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230025

230025

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

231947

231947

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231946

231946

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231348

231348

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231590

231590

Τεμάχιο

231589

231589

Τεμάχιο

231575

231575

Τεμάχιο

230176

230176

Τεμάχιο

211381

211381

Τεμάχιο

230161

230161

Τεμάχιο

230163

230163

Τεμάχιο

230162

230162

Τεμάχιο

230177

230177

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

231591

231591

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

210289

210289

Τεμάχιο

230100

230100

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

230091

230091

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

230761

230761

Τεμάχιο

230762

230762

Τεμάχιο

230159

230159

Τεμάχιο

230160

230160

Τεμάχιο

231050

231050

Τεμάχιο

211822

211822

Τεμάχιο

230449

230449

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 84

300397

300397

Τεμάχιο

300396

300396

Τεμάχιο

300399

300399

Τεμάχιο

300398

300398

Τεμάχιο

300400

300400

Τεμάχιο

230953

230953

Τεμάχιο

230951

230951

Τεμάχιο

230952

230952

Τεμάχιο

230954

230954

Τεμάχιο

231362

231362

Τεμάχιο

230679

230679

Τεμάχιο

230600

230600

Τεμάχιο

230173

230173

Τεμάχιο

230172

230172

Τεμάχιο

300402

300402

Τεμάχιο

230842

230842

Τεμάχιο