Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230273

230273

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

230325

230325

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

230326

230326

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

230410

230410

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

230765

230765

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

230407

230407

Τεμάχιο

230408

230408

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

230409

230409

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

230766

230766

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

231887

231887

Σετ

Σετ / Πακέτο: 12

230279

230279

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1