Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232016

232016

Τεμάχιο

232058

232058

Τεμάχιο