Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232153

232153

Τεμάχιο