Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

190765

190765

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

190766

190766

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190240

190240

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190241

190241

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190242

190242

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

190696

190696

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190243

190243

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

190619

190619

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

190182

190182

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

190772

190772

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

190771

190771

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

190786

190786

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190244

190244

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190455

190455

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190456

190456

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190245

190245

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

190658

190658

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

190389

190389

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190656

190656

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190657

190657

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20