Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

190763

190763

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

190008

190008

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

190764

190764

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

190773

190773

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

212325

212325

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 10

212412

212412

Σετ

Σετ / Σετ: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

212324

212324

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 10

212411

212411

Σετ

Σετ / Σετ: 1

212413

212413

Σετ

Σετ / Σετ: 1

173835

173835

Σετ

Σετ / Σετ: 1

171884

171884

Τεμάχιο

200011

200011

Τεμάχιο

200012

200012

Τεμάχιο

200015

200015

Τεμάχιο

200020

200020

Τεμάχιο

200008

200008

Τεμάχιο

190641

190641

Τεμάχιο

190380

190380

Τεμάχιο

190377

190377

Τεμάχιο

190379

190379

Τεμάχιο

190381

190381

Τεμάχιο

190632

190632

Τεμάχιο

190376

190376

Τεμάχιο

190395

190395

Τεμάχιο

190378

190378

Τεμάχιο

190542

190542

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

190543

190543

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

173863

173863

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 10

173860

173860

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 10

173861

173861

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 10

173862

173862

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 10

173864

173864

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190850

190850

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 50

190769

190769

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

190770

190770

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

190767

190767

Τεμάχιο

190768

190768

Τεμάχιο

190721

190721

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 300

190718

190718

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 160

190719

190719

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120