Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

190704

190704

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

190552

190552

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

190367

190367

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

190553

190553

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

190513

190513

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190083

190083

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190084

190084

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190024

190024

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

190430

190430

Τεμάχιο

190167

190167

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190555

190555

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 5

190312

190312

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 5

190437

190437

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

190731

190731

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 100

190554

190554

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

190730

190730

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 200

190556

190556

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

190021

190021

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

190020

190020

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

190029

190029

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

190518

190518

Τεμάχιο

190034

190034

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

190732

190732

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 100

190634

190634

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190637

190637

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190638

190638

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190635

190635

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190636

190636

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1