Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

300534

300534

Σετ

Σετ / Σετ: 1

190611

190611

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190755

190755

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190756

190756

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190043

190043

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190626

190626

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190796

190796

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190610

190610

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

190760

190760

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 200

190436

190436

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

190411

190411

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 30

190817

190817

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

190519

190519

Τεμάχιο

190429

190429

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 30

190544

190544

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

190546

190546

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30