Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

190819

190819

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190470

190470

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 100

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190268

190268

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190472

190472

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 100

190812

190812

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 100

190811

190811

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 100

190810

190810

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 100